ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 รายละเอียดทุนและใบสมัครทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://tinyurl.com/ASEAUNINETOneMonthResearch2019

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 2 ส.ค.2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 9 ส.ค. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment