โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (UCMU Internship 2019)

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่าง University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยมหิดล (UCMU Internship 2019) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 จะได้รับโอกาสเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด โครงการ ใบสมัคร และเอกสารประกอบใบสมัครมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/ir/ucmu2019.pdf

 

ขอให้ผู้ที่สนใจส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 หมดเขตสมัครภายในวันที่ 18 เม.ย. 62 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment