ทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ.2562

 

รัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ได้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้ผู้ได้รับทุนในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีในระดับ C1 ขึ้นไป ไม่เช่นนั้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปี และต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกีให้ผ่านระดับ C1 เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรเตรียมภาษา

 

ทุนดังกล่าวเปิดรัยสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้สนใจต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr โดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment