ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563

 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (2020 TGS) ประจำปี 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทย์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้ หรือสัมผัสคนไข้โดยตรงได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-tgs หรือที่ระบบรับสมัครออนไลน์ http://application.fulvrightthai.org ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง ตามเวลาในประเทศไทย)

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมล์มาที่ tusef@fulbrighthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment