ผ้าพันคอ

ราคา 500 บาท (สีเหลือง)

ผู้ใดสนใจซื้อใช้ หรือเป็นของฝากของชำร่วย สามารถติดต่อซื้อได้ที่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment