วิธีการใช้เครื่องทำแห้งตัวอย่าง ณ จุดวิกฤต (Critical Point Drier)

เรียบเรียงโดย : นางสาวชญาดา เทียนไชย หัวหน้างานบริการเพื่อการวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment