พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยและงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เรียบเรียงโดย : นางสาวรัตติพร กายเพชร รักษาการหัวหน้าหน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment