ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา

เรียบเรียงโดย : นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment