รศ. ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์

 

ท.บ., M.S (Dental Materials Science), Post Graduate in Pediatric Dentistry,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

E-mail : dtppc@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment