นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรเพ็ญ ดารารัตน์

 

วท.บ.(เคมี)

 

ความเชี่ยวชาญ : เคมีวิเคราะห์

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail : chem-kae@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment