ผศ. ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก

 

ท.บ. , M.Sc. , Ph.D ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

 

E-mail : piyapanna@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment