ชื่อสถานที่

ที่จอดจักรยาน

ที่ตั้ง

บริเวณใต้อาคารพรีคลินิก ชั้น1

ชื่อสถานที่

ถังแยกขยะ ฯลฯ

ที่ตั้ง

ทั่วคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อสถานที่

บริจาคกล่องนม ถ่านไฟฉาย ฝาเกลียว ถ่ายไฟฉาย

ที่ตั้ง

หน้าศุนย์อาหาร M Dent Food อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

ชื่อสถานที่

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

ที่ตั้ง

ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

ชื่อสถานที่

สวนสวย

ที่ตั้ง

ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการและวิจัย

ชื่อสถานที่

สวนสวย

ที่ตั้ง

ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชื่อสถานที่

ช่องสำหรับทางคนเดิน

ที่ตั้ง

รอบๆ คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อสถานที่

ทางเชื่อมอาคาร

ที่ตั้ง

ระหว่างอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ กับ อาคารพรีคลินิก

ชื่อสถานที่

ลานนั่งเล่น

ที่ตั้ง

ในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ