อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภัทร กาญจนสิงห์

 

ท.บ.

 

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : phatara.kan@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment