อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

อ. ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย

 

ท.บ.

 

ความเชี่ยวชาญ –

 

โทรศัพท์ –

 

E-mail : pee.top@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment