อ.ทพ. ภวัต ศรีโปดก

 

ทบ.

 

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

โทรศัพท์ : 02-200-7829

 

E-mail : pawat.sri@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment