open-class-11-1
  • แนะนำตัว

ชื่อ-นามสกุล : นศ.ทพ.ทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล
ชื่อเล่น ชื่อ นุ

 

  • ก่อนจะเข้ามาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องผ่านหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ต้องมีความชำนาญอะไรพิเศษไหม ?

การเข้ามาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องผ่านหลักเกณฑ์ก็คือ จะต้องสอบได้คะแนนในรายวิชามัธยมปลายที่ดีเกือบทุกวิชา รวมไปถึงวิชาความถนัดเฉพาะทาง จึงจะสามารถสอบผ่านเข้ามาเรียนในคณะฯนี้ได้ แต่ที่จริงแล้วการเรียนการสอนในคณะ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะชำนาญแต่ไม่ได้มีการทดสอบหรือเป็นหลักเกณฑ์ในการสอบเข้า นั่นก็คือทักษะด้านงานฝีมือครับ

 

  • ทำไมจึงเลือกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ฟันเหยินและฟันเรียงตัวซ้อนเกมาก หลังจากได้รับการรักษาด้านการจัดฟันก็ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลายิ้ม จึงคิดว่าอยากจะเป็นทันตแพทย์เพื่อจะส่งต่อรอยยิ้มให้คนอื่นต่อไปครับ

 

  • ความประทับใจระหว่างศึกษา

ระหว่างที่เรียนที่นี่มีความประทับใจในหลายเหตุการณ์มากครับ ทั้งความประทับใจจากเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง อาจารย์ และคนไข้ แต่ที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นเวลาที่เราตั้งใจดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดแล้วคนไข้รู้สึกได้แล้วชมเราหรือขอบคุณเรา รู้สึกประทับใจที่ความหวังดีและใส่ใจของเราส่งไปถึงหัวใจของคนไข้ครับ

 

  • มีวิธีจัดสรรเวลาอย่างไรบ้าง ระหว่างเรื่องเรียนกับชีวิตส่วนตัว

ถ้าให้ตอบตามตรงก็คงต้องบอกว่าจัดสรรได้ไม่ยากเลยครับ เพราะเมื่อเข้ามาเรียนในคณะนี้ เวลาเกือบทั้งหมดจะต้องใช้ไปกับการเรียนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเวลาที่เหลืออยู่ก็คือเวลาที่เราพอจะสามารถใช้พักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ครับ

 

  • มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่สนใจเรียนทันตแพทย์บ้าง

“ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีครับ “