อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

 

ผศ. นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า

 

ท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), พ.บ.
D.D.S., M.Sc. (Oral Medicine), M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก , เวชศาสตร์ช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : nitzumo@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment