ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

การจัดประชุมวิชาการในรูปแบบ Hybrid
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในรูปแบบ Onsite หรือ Online

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 -12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

 

ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaaZr1q5JtZNdSszmpwL7Hsp2x2SNQtTdqPmKwWpaOHA5ZeA/viewform?usp=send_form

 

***สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบ Online จะได้รับ WebEx Meeting ID ภายหลังทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียน

ลงข่าว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment