ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ : https://me-qr.com/pPpyxI4I

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 02-200-7777 ต่อ 1003

ลงข่าว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment