ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริการเพื่อการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

 

ลงทะเบียน : https://bit.ly/40ZVc02

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

คุณ สุนิษา คงพิพัฒน์
งานบริการเพื่อการวิจัย โทร: 7628

ลงข่าว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment