ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านตันสังกัด ได้ที่ :

คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ
สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7
E-mail : patcharanin.tha@mahidol.ac.th

 

ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment