วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 12.30 น. – 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

จัดขึ้นโดย Indian Endodontic Society

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

สามารถลงทะเบียน และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ies.vidocto.com/home/home

ลงข่าว ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment