ช่วงปรับก่อนป่วย : ผู้มีปัญหาฟันผุแล้วไม่สามารถทำการรักษาแบบอุดฟันได้
แนะนำการบูรณะฟันที่เรียกว่า Inlays – Onlays เป็นการรักษาแบบครอบฟันบางส่วน
โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุที่ทำครอบให้มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น
และยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการย่นระยะเวลาในการรักษา ซึ่งสามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วัน

 

ผู้ดำเนินรายการ : หัสสยา อิสริยะเสรีกุล

 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.05 – 15.30 น.

 

ขอขอบคุณ รายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ลงข่าว ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment