ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 2 ธันวาคม 2565 เวลา : 08.09 น. โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.55 น.

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมในพิธี สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวมชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง)
: นักศึกษา สวมชุดพิธีการ

ลงข่าว ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment