ช่วง ปรับก่อนป่วย : ฟันขาวสะอาดอย่างปลอดภัย ด้วยกระบวนการฟอกสีฟัน
โดยใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นจากทางแพทย์ การเลือกใช้น้ำยาฟอกสีฟัน
ควรคำนึกถึงความปลอดภัยโดยให้ทันตแพทย์เป็นผู้รักษา
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่องปากได้

 

ผู้ดำเนินรายการ : ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ และ หัสสยา อิสริยะเสรีกุล

 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.05 – 15.30 น

 

ขอขอบคุณ รายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ลงข่าว ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment