ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment