ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่จำหน่าย : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment