ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

สามารถศึกษารายละเอียดโครงการ ได้ที่ :
https://drive.google.com/file/d/1iMycbXG8TmI0HS2KOqGd2EtgrHinLPR2/view

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ : https://forms.gle/iqxuZUQjcX2auHYbA

 

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

(รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 70 ท่าน) ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง

ลงข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment