ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : Tokyo Medical and Dental University

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 15.00 – 17.00 น. (เวลาตามประเทศไทย)

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/1NJOz4PFpQNnm9Yvd1GJSPhA1V1u-HIy81moD9FOmjnQ/viewform?edit_requested=true

ลงข่าว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment