ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 13 ตุลาคม 2565 เวลา : 10.00 – 22.30 น.

สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงกู้ภัย MTC อำเภอป่าโมก เทศบาลเมืองอ่างทอง

ลงข่าว ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment