เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ

บ่อยครั้งที่เราขัดแย้งกับตนเอง ไม่พอใจตนเอง หาทางออกไม่ได้…

.

หยุด ตรงนี้ซักนิด ปล่อยใจของเราเป็นอิสระ

ไม่ถูกขัง เหมือนการมองท้องฟ้าจากยอดเขาสูง

สัมผัสปุยเมฆขาว

.

ใจที่ใสสะอาด ไม่มีฝุ่นผง ช่วยให้เห็นความใส

ของท้องฟ้า สายน้ำ และผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาล

.

ใจที่เงียบ ปราศจากเสียง รับรู้ความเคลื่อนไหว

ที่แผ่วเบาอ่อนโยน หรือ รุนแรงร้อนรน

ได้อย่างสงบมั่นคง เบาสบาย

 

“ Unlock ใจ : เห็นเรา.. ก่อนเห็นฟัน ”

ทีม อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ ( พี่แบงค์ )

24-25 พฤศจิกายน 2565

AD ร่วมกับ CE

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

👉คลิก link เพื่อสมัคร

https://forms.gle/s2nv1jgno98uXa3a9

ลงข่าว ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment