ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

สามารถตรวจสอบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่ : http://gp.pcd.go.th/all

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment