ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

 

ส่งรูปถ่ายของเคสมาที่ thaioperdent@gmail.com

หมดเขต 30 กันยายน 2565

ผู้ชนะการประกวด จะได้นำเสนอผลงานและรับรางวัล

ในงานประชุมของสมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ณ ห้อง Grande Ballroom Sheraton Grande Sukhumvit Hotel

ลงข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment