ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 19 – 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น

สถานที่ : ณ ห้อง Grande Ballroom Sheraton Grande Sukhumvit Hotel

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1b-MaJO3dpKNc41b94Imyc2F7j5TePTby?usp=sharing

หมายเหตุ : หากมีปัญหาใด ๆ ในการลงทะเบียนสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล e-mail thaioperdent@gmail.com

ลงข่าว ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment