ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 (ส่วนหลัง)

จำนวนจำกัด 120 ท่านเท่านั้น

 

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน 2565

ลงทะเบียนผ่านระบบ Wedent ที่เมนูลงทะเบียนกิจกรรม : https://wedent.mahidol.ac.th/

เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

Meeting Number : 2640 449 7459

Password : 12102022

https://mahidol.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/mahidol/meeting/download/0b2c447aee42484ebb0f3cdb85c7f4fe

กรุณาระบุ ชื่อ-สกุลจริง ตอนเข้าประชุม

และบันทึกภาพถ่ายหน้าจอขณะเข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ลงข่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment