ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-30 กันยายน 2565

 

ดูรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.royalthaident.org/examination/train

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02 -200-7841

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment