ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

สัญญาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ปีการศึกษา 2565

คำแนะนำในการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ปี 2565

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment