ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 9 กันยายน 2565

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwtvlji07s3FfuUojhcKLyyuE6zujt8SnY00OzeBotYAyBJg/viewform?pli=1

ลงข่าว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment