ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา (ผ่าฟันคุด) :
https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/08/news-20220823-3.pdf

 

บริการทางทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก
และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ( 1 คน / 1 การรักษา )

 

วันและเวลาที่จัดงาน : 21 ตุลาคม 2565

 

วิทยาเขตพญาไท (รับจำนวน ผู้ใหญ่ 1,200 ราย – เด็ก 100 ราย)
สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 6.30-11.00 น. (หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด)
เข้ารับการรักษา เวลา 8.00-15.00 น.

ติดต่อสอบถาม : โทร. 02 200 7727, 02 200 7601

 

หมายเหตุ
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
– กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง

– ผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น

กรุณาศึกษารายละเอียด ได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/08/dentalfree-65.jpg

ลงข่าว ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment