ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 29 กันยายน 2565 เวลา : 08.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

 

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWX7IizfqJ9SdsOlkDHN1uCjakDcTwgbSzHb7RG_em2ST-fA/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment