ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ : Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand

 

สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://dfct2022.mfu.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment