ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ออกอากาศ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 1)

 

รับชมได้ที่ : https://youtu.be/jQvWc8G9EZM

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment