ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment