ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 27-28 ตุลาคม 2565

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผ่านการถ่ายทอด Facebook Live และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 30 วัน

ลงข่าว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment