ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัน/เวลา ออกอากาศ : 8 สิงหาคม 2565
ระหว่างเวลา 11.00 – 11.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
(คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 1)

ลงข่าว ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment