ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 – 303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings

Meeting number : 2640 689 3776
Password : 010865

(มีการถ่ายทอดสดในห้องรับรองผู้ปกครอง)

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment