ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วิทยากรโดย
อ. ดร. ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร
ผศ. ดร. ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์
อ. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์
อ. ดร. ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี

ทีมสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 22 – 24 สิงหาคม 2565

ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 30 วัน

 

สามารถลงทะเบียน (Log in ผ่าน Gmail) ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0Wk9s8d16NzAiTnutKDPV_SmdP5I3KdsFMRVcdcofeNs3g/viewform?usp=pp_url

 

รายละเอียดการจัดอบรมและหัวข้อการบรรยาย : https://drive.google.com/file/d/1657wDcp4fUiWk9Jd_D0JWvS8XLlGDSlv/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-200-7642

ลงข่าว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment