ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ : https://researchexporegis.com

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment