ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วิทยากรโดย ผศ. นพ. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า, ศ. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล และ
ผศ. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ ทีมโรคทางระบบในผู้สูงอายุ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 22 – 24 สิงหาคม 2565
ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 30 วัน

 

สามารถลงทะเบียน (Log in ผ่าน Gmail) ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0Wk9s8d16NzAiTnutKDPV_SmdP5I3KdsFMRVcdcofeNs3g/viewform

 

รายละเอียดการจัดอบรมและหัวข้อการบรรยาย :
https://drive.google.com/file/d/1657wDcp4fUiWk9Jd_D0JWvS8XLlGDSlv/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-200-7642

ลงข่าว ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment