ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วิทยากรโดย
Professor Dr. Zainul A. Rajion
Dean of the Kulliyyah of Dentistry
International Islamic University, Malaysia

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Clouds Meeting
Meeting ID: 867 5913 5527
Password: dtmu

ลงข่าว ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment